top of page

Általános Szerződési Feltételek

Általános szerződési feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek Hollósiné Sós Krisztina egyéni vállalkozó (7632 Pécs, Fazekas Mihály utca 6. 4/13., adószám: 53034658-1-22) és a Rejtélyek Pincéje weboldalán bemutatott szolgáltatást igénybe vevők jogait és kötelezettségeit tartalmazza az alábbiak szerint:

 

Definíciók:


1. Az ÁSZF azaz Általános Szerződési Feltételek, amelyet a Szolgáltatónak jogában áll egyoldalúan módosítani, de a módosítást köteles azonnal a Rejtélyek Pincéje oldalán közzétenni.
2. Szolgáltató, üzemeltető: Hollósiné Sós Krisztina e.v.
3.Felhasználó: A Szolgáltató weboldalán nyújtott szolgáltatást igénybevevője.
4. Felek: Szolgáltató/Üzemeltető és a Felhasználó együtt.
5. Játék: A weboldalon közzétett játék, weboldal: rejtelyekpinceje.hu
6. Foglalás: A felhasználó a weboldalon keresztül, telefonon vagy személyesen foglal időpontot egy adott pályára/játékra. A foglalásnak nem feltétele regisztráció.
7. Játék helyszíne: 7621 Pécs, Rákóczi út. 65.
8. Játék időtartama: 60 perc
9. Játékban résztvevők száma: 2-6 fő (pályánként változhat)
10. Csapatépítés, VIP játék: Céges rendezvények, születésnapok, leánybúcsúk, legénybúcsúk, stb.
11. Fizetés: Helyszínen a játék megkezdése előtt készpénzben, ajándék voucherrel.
12. Kedvezmények: nyereményjátékok, akciók
13. Voucher: ajándékutalvány

Foglalás:

1. A foglalást a weboldalon csak a szabad időpontokra lehet indítani. Foglalást telefonon is lehet kezdeményezni, ebben az esetben a Szolgáltató ajánl fel szabad időpontokat.
2. A sikeres foglalásról a Szolgáltató a Felhasználó által megadott e-mail címre küldött levélben értesíti a Felhasználót. A levél tartalmazza: a pálya megnevezését, időpontot, helyszínt, létszámot.
3. 4 órával a foglalni kívánt játék időpontja előtt már csak telefonon lehet foglalni a +
36 20 503 89 04 telefonszámon.

A játék díja: 11000 Ft/szoba. Céges rendezvények, leánybúcsú stb. esetén az ár egyedi megbeszélés alapján.


Foglalás lemondása

A Felhasználónak lehetősége van a játék lemondására és módosítására a játék megkezdése előtt legkésőbb 2 órával az alábbi telefonszámon:

+36 20 503 89 04 

 

2 órán belüli lemondás esetén a Szolgáltató kiszámlázza a játék díját a Felhasználónak.

Elállás, Vis major

A Szolgáltatót a már visszaigazolt foglalások tekintetében a foglalás egészére vagy egy részére elállási jog illeti meg. Részben történő teljesítésre kizárólag a Felhasználó hozzájárulása esetén kerülhet sor.

Amennyiben a Szolgáltató technikai, műszaki vagy egyéb okok miatt nem tudja biztosítani a lefoglalt időpontot, jogosult törölni a foglalást, azonban ebben az esetben – a Felhasználó választása szerint – új időpontot biztosít.

Vis major esetén kártérítést a Szolgáltató nem fizet, azonban minden esetben igyekszik a Szolgáltató a Felhasználónak új időpontot biztosítani.

Amennyiben a Felhasználó játékmenete az ÁSZF vagy Felelősségvállalási nyilatkozatban elfogadottak és aláírtak megsértése miatt szakad meg, a Szolgáltató pénzvisszafizetésre vagy újabb időpontfoglalásra nem kötelezhető.

Részvételi feltételek

1. A játékban mindenki kizárólag saját felelősségre vesz részt, melyet a játék előtt a Felelősségvállalási nyilatkozat aláírásával is megerősít. 14 . életévét be nem töltött személy nevében a törvényes képviselő vagy a törvényes képviselő által megbízott jelenlévő nagykorú személy tehet nyilatkozatot.
2. 14. életévét be nem töltött személy kizárólag nagykorú kísérővel vehet részt a játékban.
3. A játékban alkohol vagy egyéb tudatmódosító szer hatása alatt álló személy nem vehet részt.
4. A játék megkezdése előtt 10 perccel előtti érkezés.
5. A lefoglalt időponthoz képest 20 perces késés esetén a játék megkezdésére már nincs lehetőség.
6. A játék időtartama meghatározott, a játékidő meghosszabbítására nincs lehetőség.
7. Játék közben kép-hang rögzítés történik.
8. Szándékos rongálás esetén a Szolgáltató a kár megtérítését a Felhasználóra hárítja.

Játék nyelve: Magyar, angol.

Voucherek

Lehetőség van ajándékutalvány (voucher) vásárlására, melyet 11000 Ft/db áron értékesítünk.
A voucher a kiállítástól számított 3 hónapig érvényes.
A voucher megvehető a helyszínen készpénzért vagy megvásárolható online banki átutalással.


Csapatépítők, VIP játékok
Ezek foglalására kizárólag telefonon, személyesen vagy emailben van lehetőség.


Panaszkezelés

A Felhasználó a szolgáltatással kapcsolatos panaszát a jelen ÁSZF- ben rögzített elérhetőségeken ( telefonon, email-ben, postai úton) terjesztheti elő. A Szolgáltató a panaszt megvizsgálja, amennyiben erre mód van, azonnal orvosolja, ellenkező esetben a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy példányát a Felhasználónak megküldi. A Szolgáltató a panaszra 30 napon belül írásban indokolt érdemi választ ad. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és az érdemi indokolt válasz másolati példányát a Szolgáltató 5 évig köteles megőrizni. Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között jogvita a Szolgáltatói panaszkezelés során nem rendeződik, akkor a Felhasználó a fogyasztói jogainak megsértése esetén panasszal fordulhat a Pécsi Járás Hivatal Fogyasztóvédelmi Osztályához.

Szerzői jogok
A weboldal szerzői jogi műnek minősül és szerzői jogi, illetve védjegyoltalom alatt áll. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak (kép, hang, szöveges tartalom) vagy azok bármely részletének többszörözése, újra nyilvánossághoz történő közvetítése, vagy más módon történő személyes használatot meghaladó mértékű felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása, és értékesítése a Szolgáltató előzetes írásbeli beleegyezése nélkül. A fentieket sértő magatartás polgárjogi és büntetőjogi következményekkel jár. A Szolgáltató minden tudomására jutott jogsértéssel szemben fellép.

Használt nyelv
Az ÁSZF magyar és angol nyelven készült. Amennyiben a két szövegváltozat eltér egymástól, az ÁSZF magyar nyelvű változata az irányadó.

Az ÁSZF elfogadása
A Felhasználó a foglalás véglegesítésével elfogadja a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeit.

Irányadó jog, jogérvényesítés

A jelen ÁSZF -re a Szolgáltató székhelye szerinti jog irányadó.

 

A Szolgáltató adatai:
Hollósiné Sós Krisztina e.v. 

7632 Pécs Fazekas Mihály utca 6. 4/13.
Adószám: 53034658-1-22

Hatály:
Jelen ÁSZF 2021. március 22. napjától hatályos.

bottom of page