top of page
Rejtélyek Pincéje szabaduló szoba pécs.j

Adatkezelési tájékoztató

1. Álalános rendelkezések

Rejtélyek Pincéje (7621 Pécs Rákóczi út 65.) mint Szolgáltató és egyúttal adatkezelő (továbbiakban: Szolgáltató), kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Szolgáltató különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”),az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), évi CVIII. torvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseit (Eker tv.), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) rendelkezéseit.

Szolgáltató adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.rejtelyekpinceje.hu weboldalon.

A Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan technikai, biztonsági intézkedést, mely az adatok biztonságos kezelését szolgálja.

Adatkezelő adatai:

  • Név: Hollósiné Sós Krisztina E.V.

  • Székhely: 7632 Pécs Fazekas Mihály utca 6. 4/13.

  • Adószám: 53034658-1-22

  • Nysz.: 55531450

  • Számlaszám: 10102440-79139200-01004000

 

2. Adatkezelési alapelvek

Szolgáltató a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint a felhasználó számára átláthatóan kezeli, azokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjti és azokat nem kezeli a célokkal össze nem egyeztethető módon.

Szolgáltató által gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.

Szolgáltató minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általa kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törli vagy helyesbíti.

Szolgáltató a személyes adatokat kizárólag olyan formában tárolja, hogy a felhasználó csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.

Szolgáltató a megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

Szolgáltató a felhasználó személyes adatait, a felhasználó előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeli, azaz gyűjti, rögzíti, rendszerezi, tárolja és használja fel.

Egyes esetekben a felhasználó adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, Szolgáltató ilyen esetekben erre a tényre külön felhívja a felhasználó figyelmét.

3. Kezelt adatok a honlapon

3.1. Honlap látogatása

Cél: Szolgáltató weboldalának rendeltetésszerű és színvonalas működésének biztosítása, a szolgáltatásaink minőségének ellenőrzése és javítása, a rosszindulatú, weboldalunkat támadó látogatók beazonosítás, a látogatottság mérésére, statisztikai célok.

Kezelt adatok:  a látogatás időpontja, a meglátogatott aloldalak adatai, az Ön által használt operációs rendszer és böngésző típusa.

Jogalap: Szolgáltató jogos érdeke.

Az adatkezelés időtartama: 1 hónap.

 

3.2. Online időpont foglalás

Cél: a weboldalt látogatóknak teljesebb és kényelmesebb felhasználói élmény nyújtása, időpont foglalási lehetőség biztosítása online foglalási rendszeren keresztül valamely szolgáltatásra.

Kezelt adatok: Név, mely a megkülönböztetésben segít; Telefonszám, mely abban az esetben válik fontossá, ha valami közbejön, vagy a játék valamilyen oknál kifolyólag később tud csak kezdődni, és értesíteni kell a foglalót az esetről; E-mail cím, mely azért fontos, hogy a foglalásról visszaigazoló e-mailt küldhessünk, így megerősítsük még egyszer a foglalt időpont dátumát, illetve a foglalt esemény nevét; Cím a számla elkészítéséhez.

Jogalap: Az adatok megadása önkéntes hozzájáruláson alapszik.

Az adatkezelés időtartama: minden fenti adat tekintetében a Számv. tv. 169 § (2) bekezdésének megfelelően 8 év.

 

3.3. Levelezés ügyfelekkel

Cél: Amennyiben a weboldalt meglátogató, vagy egy időpontot lefoglaló személynek bárminemű kérdése merülne fel a szolgáltatással kapcsolatban, úgy a honlapon feltüntetett elérhetőségek egyikén éri el Szolgáltatót. Jelenleg a honlapon telefonszám és e-mail cím is van megadva, így ügyfél akár e-mail formájában is felkeresheti Szolgáltatót. Szolgáltató elérhetőségei folyamatosan elérhetőek a főoldalon, a kapcsolat menüpontban.

Kezelt adatok: Név, E-mail cím, Levél beérkezésének dátuma, bármi egyéb személyes adat ami a közleményben említésre kerül.

Jogalap: Az adatok megadása a weboldalt látogató, önkéntes hozzájárulásán alapszik.

Az adatkezelés időtartama: 5 év.

3.4. Google Adwords konverziókövetés

A Szolgáltató a Google Adwords  szolgáltatásnak használatával az Adword, és DoubleClick cookie adatait is gyűjti abból a célból, hogy Google a remarketing szolgáltatását használja a Google keresési és display hálózatában futó online hirdetéseinek kiszolgálásához és a hirdetések optimalizálásához. A mérési adatokról, azok kezeléséről a Google az alábbi oldalán részletes felvilágosítást nyújt.

 

3.5. Facebook pixel, remarketing

Szolgáltató a Facebook remarketing szolgáltatásának használatával a Facebook Pixel cookie adatait is gyűjti abból a célból, hogy Facebook remarketing szolgáltatását használja online hirdetéseinek Facebook felületein történő kiszolgálásához és a hirdetések optimalizálásához.

 

3.6. Nyereményjáték

Cél: Szolgáltató üzletmenetének pozitív irányba befolyásolása figyelemfelhívással és értékes nyeremények kisorsolásával vásárlók elégedettségének növelése.

Kezelt adatok: Név, Telefonszám, E-mail cím, illetve Lakcím, mely abban az esetben válik fontossá amennyiben a játék során a nyertes kizárólag postai úton tudja átvenni a nyereményt.

Jogalap: hozzájárulás

Adatkezelés időtartama: résztvevők esetében a játék befejezéséig, nyertesek esetében 8 év.

Szolgáltató a nyereményjáték tekintetében azt kizárólag a Facebook oldalon reklámozza, hirdeti, és sorsolás esetén a nyertes egyéneket Facebook profiljuk segítségével és azon keresztül értesíti.

3.7. Helyszíni megfigyelőrendszer

A Szolgáltató játékterületein elektronikus megfigyelő- és rögzítő rendszer működik. Az adatkezelés célja: a játékmenet követése adott szobákban, aktív kapcsolatfelvétel a játékmesterrel, az emberi élet, a testi épség, a vagyon védelme, a jogsértések megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértések bizonyítása, az illetéktelenül benntartózkodók tevékenységének dokumentálása, az esetlegesen előforduló munkahelyi és egyéb balesetek körülményeinek vizsgálata. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása a szolgáltató játékterületére való belépéssel, az SzVMt. 30. §-a alapján. A kezelt adatok köre: a játékterületre belépő személyeknek a képfelvételeken látszódó arcképmása és egyéb személyes adatai. Az adatkezelés időtartama: felhasználás hiányában harminc nap.

 

4. Weboldalon használt sütik

4.1. Sütik leírása és felhasználási módja

 

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek a felhasználó számítógépére úgy, hogy azokat a felhasználó internetes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már a felhasználótól függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni. A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást. Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik a felhasználó előzetes hozzájárulását. Ezekről weblapunk a felhasználó első látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást, ilyenek például a hitelesítési, multimédia-lejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testre szabását segítő munkamenet-sütik, valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik. A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik – a Szolgáltató az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja a felhasználót és kéri a felhasználó hozzájárulását.

Szolgáltató nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek a felhasználó hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek. A sütik elfogadása nem kötelező, a Szolgáltató azonban nem vállal azért felelősséget, ha sütik engedélyezése hiányában a weboldal esetleg nem az elvárt módon működik.

 

4.2. Használatban lévő sütik típusa

Rendszer sütik: a webes alkalmazás tűzfalának session sütije, amely a kereszthivatkozások elleni visszaélés megelőzésére szolgál, célja a honlap megfelelő működésének biztosítása. Hozzájárulást nem igénylő sütik, melyek érvényességi ideje a böngésző session végével jár le.

Nyomkövető sütik: Személyre szabáshoz használt süti. Célja a felhasználói élmény javítása, melyek a felhasználó beállításainak megjegyzése által növeli a szolgáltatás hatékonyságát. A felhasználó hozzájárulásán alapuló sütik, melyek érvényességi ideje 30 nap.

Nyomkövető süti (harmadik féltől származó): új session-ök és látogatók azonosítására alkalmas sütik, melyeket a Google Analytics webes nyomkövető szolgáltatás ment le. Célja a weboldal látogatása során harmadik személyek (pl. Google) szolgáltatásaihoz való kapcsolódás, látogatói statisztikák nyomon követése. Felhasználói hozzájárulást nem igénylő sütik, melyek érvényességi ideje 60 perc.

A harmadik féltől származó sütiről (third party cookie) származó további információkat részletesen itt: https://www.google.com/policies/technologies/types/,

Az adatvédelemről pedig itt: https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=hu olvashat.

 

5. Egyéb adatkezelési kérdések

 

Szolgáltató külföldre nem továbbít adatokat.

A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása okán, Szolgáltató a felhasználó rendelkezésére áll. Ezekben az esetekben Szolgáltató, az adatszolgáltatási kötelezettségét teljesíti, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.

Szolgáltató adatkezelésében és/vagy adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői és munkavállalói előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak a felhasználó személyes adatait megismerni.

Szolgáltató az adatkezelés során a személyes adatokat megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védi, valamint biztosítja az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvja azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.

 

6. Jogorvoslati lehetőségek

Felhasználó az adatkezelésről tájékoztatást kérhet, kérheti a Szolgáltató által kezelt személyes adatok helyesbítését, módosítását, kiegészítését, tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését valamint zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével), bíróság előtt jogorvoslattal élhet, a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet.

Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság :

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap:https://naih.hu/

Felhasználó kérelmére a Szolgáltató tájékoztatást ad a Szolgáltató által kezelt, illetve feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól, az adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységükről, adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint megelőzésükre tett intézkedésekről, továbbá a felhasználó személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, 10 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) adja meg tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes kivéve akkor, ha a felhasználó a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be Szolgáltatóhoz. Felhasználó által már megfizetett költségtérítést Szolgáltató visszatéríti abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kerültek kezelés alá vagy ha a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. Szolgáltató a tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatja meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással.

Szolgáltató a személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről a felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása a felhasználó jogos érdekét nem sérti. Amennyiben Szolgáltató, a felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 10 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) írásban vagy – a felhasználó hozzájárulásával – elektronikus úton értesíti az elutasítás indokairól és Szolgáltató tájékoztatja felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Amennyiben felhasználó tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, 10 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) Szolgáltató megvizsgálja és a döntésről a felhasználót írásban tájékoztatja.

Amennyiben Szolgáltató úgy dönt, hogy a felhasználó tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Szolgáltató abban az esetben megtagadja a kérés teljesítését, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Amennyiben a felhasználó a döntéssel nem ért egyet, illetve ha Szolgáltató elmulasztja a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül a felhasználó a bírósághoz fordulhat.

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal. Szolgáltató kéri az érintettet, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Szolgáltatót.

7. Szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja.

Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a www.rejtelyekpinceje.hu weboldalon történik.

2022.10.14.

bottom of page